Toiminut vuosina 1938-1985

Äänekosken sulfiittisellutehdas

Äänekosken sulfiittitehtaan historiaa

Tehtaan rakennustyöt aloitettiin syyskuussa 1936 ja vuoden lopussa pääosa rakennuksista oli saatu jo vesikattovaiheeseen. Yhtiöllä oli tarkoituksena saada tehdas käyntiin vuoden 1937 aikana, mutta laitetoimittajien työtaistelut hidastivat päälaitteistojen asennusta ja siksi ensimmäiset koekeitot saatiin keittämöltä vasta joulukuun alkupuolella. Massan lajittelua ja kuivauskonetta päästiin ajamaan ylös uudenvuodenaattona ja ensimmäiset sellupaalit saatiin tehtaasta ulos vuoden 1938 ensimmäisen päivän aamutuntien aikana.

Valmistuessaan vuoden 1938 alussa tehdas käsitti tuotantoprosessissaan kuorimon ja hakkuosaston oheistoimintoineen, keittohapon valmistusosaston, keittämön, massakuopat, sihtiosaston ja ylösottokoneen.

Toiminta loppui

Äänekosken sulfiittitehdas toimi kaikkiaan 46 vuotta. Tuona aikana tehdas valmisti sulfiittisellua yhteensä 1.735.000 tn. Tuo määrä käsitti kuusisulfiittia hieman yli 900.000 tn ja koivusulfiittia reilut 800.000 tn. Tehtaan viimeisinä toimintavuosina 1979-1984 tuotettiin vielä fluff- eli revinnäissellua melkein 50.000 tn. Puuta tähän tuotantoon kului vajaa 10 miljoonaa kiintokuutiometriä. Tämä määrä vastaa yhden metrin levyistä ja yhden metrin korkuista puupinoa, joka ylttää Suomen päästä päähän 8,6 kertaa.

Äänekosken sulfiittitehdas ajettiin alas 15.1.1984. Sen jälkeen sen osastoista jäi käyntiin ainoastaan kuorimo, valkaisukemikaaliosasto ja osa valkaisua.

Sivuston tarkoitus

Näillä Äänekosken lakkautetun sulfiittitehtaan historiasivuilla pyritään antamaan lukijalle kuvaa tehtaan toiminnasta. Tavoitetta lähestytään ensinnäkin esittelemällä tehtaan eri tasoilla vaikuttaneita henkilöitä ja heidän jokapäiväisiä työtehtäviään tehtaalla. Toiseksi kertomukselle haetaan syvyyttä kuvailemalla tehtaan eri osastojen tekniikkaa ja toimintaa. Havainnollisuuden lisäämiseksi sivustolla on mukana myös tilastotietoja Äänekosken sulfiittitehtaasta sekä runsaasti valokuva-aineistoa tehtaan historian varrelta.

Sulfiitin historiasivut ovat osa Äänekosken historiasta laajemmin kertovaa www-sivustokokonaisuutta eli Pukkimäki-sarjaa. Sulfiitin historiasivujen lisäksi siihen kuuluvat Pukkimäen historiasivut ja Kolunpohjan historiasivut. Mukana ovat myös sotahistorialliset JR50- ja JR28-historiasivut sekä Äänekosken sankarivainajat -sivusto. Sivustokokonaisuus on tulosta tekijän monivuotisesta kiinnostuksesta ja harrastuksesta kotiseudun historiaan. Kaikkien mainittujen sivustojen linkit löytyvät Pukkimäki-sivuston alta.

Valokuvia tehtaasta

Sivuston valokuva-albumissa on tehtaan historiasta yli 150 valokuvaa. Kuvien aikajänne alkaa rakennusaikaisista kuvista päättyen tehtaan lopettamisen jälkeiseen purkuaikaan 1980-luvun loppupuolella. Valokuva-arkisto käsittää myös runsaasti ilmavalokuvia sulfiittitehtaasta ja sen ympäristöstä eri vuosikymmenten ajalta.

Kannattaa tutustua kuvatarjontaan. Se löytyy ylämenusta!